Uzņemšana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji (ja SAC nav brīvu vietu, klienti tiek uzņemti rindas kārtībā).

Informācija par pakalpojuma saņemšanas iespēju, laiku un pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem tiks sniegta uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo uz līguma noslēgšanas brīdi!

Samaksa

Pamatojoties uz Tukuma novada domes lēmumu (19.11.2020., prot. Nr. 14 p.49), SAC “Rauda” ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojuma maksa vienai personai dienā noteikta EUR 28,50 (divdesmit astoņi euro, piecdesmit centi).

© 2019 SAC Rauda.