SAC Rauda logo

Uzņemšana

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti visu Latvijas pašvaldību iedzīvotāji (ja SAC nav brīvu vietu, klienti tiek uzņemti rindas kārtībā).

Informācija par pakalpojuma saņemšanas iespēju, laiku un pakalpojuma saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem tiks sniegta uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo uz līguma noslēgšanas brīdi!

Samaksa

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 26.10.2023. lēmumu prot. Nr.17, 20. § “Par papildinājumiem un grozījumiem Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta lēmumā “Par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 58. §)”, no 2024. gada 1. janvāra mainās SAC “Rauda” sniedzamā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksa – EUR 40,77 diennaktī vienai personai (četrdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi).

© 2019 SAC Rauda.